Kontakt

Kontaktuppgifter

Personal

F-klass Eken: Lise-Lotte Eklund

Klass 1: Marguerite Cederberg
Klass 2: Gemma Barrientos
Klass 3: Britt Elleborn

 

 

 

Klass 4: Ulrika Gliksman
Klass 5: Nasim Sabeti
Klass 6: Nasim Sabeti

Klass 7:  Johan Ahrne
Klass 8: Erika Lindblad
Klass 9: Robert de Souza, Hans Povarenkov

 

 

 

 

Ämneslärare

Bild: Sungmin Lee
Biologi: Christian Gullfeldt
Engelska: Hans Povarenkov

Franska: Erika Lindblad
Fysik:  Aadu Männik
Idrott och Hälsa:  Robert de Souza

Hemkunskap: Christian Gullfeldt
Kemi: Aadu Männik
Matematik: vikarierande lärare: Alice Jansson och Aadu Männik

Matematik stöd: Aadu Männik
Musik: vikarierande lärare: Himani Grundström
SO: Johan Ahrne

Svenska:  Erika Lindblad
Tyska: Kirsti Janke
Textilslöjd: Hanna Andersson Åsman 
Teknik: Aadu Männik

Spanska: Kirsti Janke

 

Fritids

Paula Jacob
Sarah Farrah
Berrin Akin 

Emel Yagci

 

Nathalie Amundin

Calle Lagergren (fritidsklubben)

Liv Almsén (morgonfritids)

 

Klagomål

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med något ska du i första hand vända dig till klasslärare på låg- och mellanstadium eller mentor på högstadiet.
Får du inte svar som du är nöjd med eller om ditt klagomål gäller skolan i stort ska du vända dig till ledningen: rektor@eks.se.

Är du fortfarande missnöjd ska du ta kontakt med huvudmannen: styrelsen@eks.se.

Huvudmannen kommer att kontakta dig och bekräfta att ditt klagomål mottagits, för att sedan skyndsamt utreda och återkoppla till dig.

Vill du ha mer information om Ellen Keyskolan?

Kontaktinformation till skolan

Ellen Keyskolan
Duvbovägen 94
163 43 Spånga
rektor@eks.se

Följ oss på Instagram

Följ oss på Facebook