Kontakt

Kontaktuppgifter

Personal

F-klass: Mary-Ann Widinghoff, Mirja Bjuhr Modén

Klass 1: Farzaneh Karimi, Hans Lundgren 
Klass 2: Christine Liebendörfer, Britt Elleborn
Klass 3: Lise-Lotte Eklund, Gemma Barrientos

 

 

 

Klass 4: Nasim Sabeti
Klass 5: Ilham Achmed, Maria Lund
Klass 6: Ulrika Gliksman

Klass 7:  Erika Lindblad 
Klass 8: Robert De Souza, Jonas Fougstedt
Klass 9: Christian Gullfeldt, Sophie Ma

Socialpedagog: Mattias Yusuf

 

Ämneslärare

Bild: Sungmin Lee
Biologi: Christian Gullfeldt
Engelska: Hans Povarenkov
Eurytmi: Maria Lund
Fysik:  Christian Gullfeldt
Idrott och Hälsa:  Robert De Souza

Hemkunskap: Rosa Kaguermanova
Kemi: Christian Gullfeldt
Matematik: Sophie Ma 
Musik: Nathaniel Glasser Skog
SO: Adam Wallenberg

Svenska:  Erika Lindblad
Tyska: Kirsti Janke
Textilslöjd: Hanna Andersson Åsman 
Träslöjd: Nidal Nissan
Teknik: Christian Gullfeldt

Spanska: Kirsti Janke

 

Fritids

Camilla Gustafsson
Paula Jacob
Linn Hultman Rönnbäck
Berrin Akin

Nathalie Amundin
Mirja Bjuhr Modén

Calle Lagergren (fritidsklubben)

 

Klagomål

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med något ska du i första hand vända dig till klasslärare på låg- och mellanstadium eller mentor på högstadiet.
Får du inte svar som du är nöjd med eller om ditt klagomål gäller skolan i stort ska du vända dig till ledningen: rektor@eks.se.

Är du fortfarande missnöjd ska du ta kontakt med huvudmannen: styrelsen@eks.se.

Huvudmannen kommer att kontakta dig och bekräfta att ditt klagomål mottagits, för att sedan skyndsamt utreda och återkoppla till dig.

Vill du ha mer information om Ellen Keyskolan?

Kontaktinformation till skolan

Ellen Keyskolan
Duvbovägen 94
163 43 Spånga
rektor@eks.se

Följ oss på Instagram

Följ oss på Facebook

Accessibility Toolbar