Kontakt

Kontaktuppgifter

Personal

F-klass: Mary-Ann Widinghoff, Eleni Lambrou

Klass 1: Farzaneh Karimi, Hans Lundgren 
Klass 2: Christine Liebendörfer
Klass 3: Lise-Lotte Botvalde Eklund, Gemma Barrientos

 

 

 

Klass 4: Nasim Sabeti, Mirja Bjuhr Modén
Klass 5: Ilham Achmed, Maria Lund
Klass 6: Ulrika Gliksman

Klass 7: Angelia hammarberg , Erika Lindblad 
Klass 8: Robert DeSouza, Jonas Fougstedt
Klass 9: Christian Gullfeldt, Sophie Ma

Ämneslärare

Bild: Sungmin Lee
Biologi: Christian Gullfeldt
Engelska: Hans Povarenkov
Eurytmi: Maria Lund & Susanne Fonser
Fysik: Christian Gullfeldt
Idrott och Hälsa: Oscar Törngren och Robert De Souza

Hemkunskap: Johnny Andrae
Kemi: Christian Gullfeldt
Matematik: Sophie Ma 
Musik: Nathaniel Glaser Skog
SO: Angelia Hammarberg 

Svenska: Lena Granlund & Jonas Fougstedt
Tyska: Lena Granlund
Textilslöjd: Anne-Mi Tikkanen
Träslöjd: Nidal Nissan
Teknik: Christian Gullfeldt

Fritids

Camilla Gustafsson
Paula Jacob
Linn Hultman Rönnbäck
Berrin Akin

Nathalie Amundin
Mirja Bjuhr Modén
Emma Stormhatt

Elin Stormhatt

Klagomål

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med något ska du i första hand vända dig till klasslärare på låg- och mellanstadium eller mentor på högstadiet.
Får du inte svar som du är nöjd med eller om ditt klagomål gäller skolan i stort ska du vända dig till ledningen: rektor@eks.se.

Är du fortfarande missnöjd ska du ta kontakt med huvudmannen: styrelsen@eks.se.

Huvudmannen kommer att kontakta dig och bekräfta att ditt klagomål mottagits, för att sedan skyndsamt utreda och återkoppla till dig.

Vill du ha mer information om Ellen Keyskolan?

Kontaktinformation till skolan

Ellen Keyskolan
Duvbovägen 94
163 43 Spånga
rektor@eks.se

Följ oss på Instagram

Följ oss på Facebook