Fritids/­Fritidsklubben

Ellen Key skolans fritids – Solhemmet

Ett waldorfpedagogiskt fritidshem som sedan oktober 2019 bedrivs av Stiftelsen Ellen Keyskolan. Vi har plats för 108 elever F-3. 

R

Elevinflytande

Ekologisk hållbarhet

Den fria leken

w

Det goda mötet

Årstider och rytmer

Utevistelse och rörelse

Ellen key skolans fritidshem – Solhemmet bedriver eftermiddagsomsorg för elever som går i förskoleklass till och med klass 6.

Förskoleklassen: håller till i skolans lokaler och är i samma lokaler över hela dagen omväxlande med utevistelse i morgonskogen, samt skolgården.

Klass 1-3: I det gula huset nere vid vägen, går elever från klass 1-3 på fritids, där finns det plats för 80 inskrivna elever. Östan: klass 1, Västan klass 2, Sunnan klass 3.

Fritidsklubben: har en lokal i källaren där elever i klass 4-6 går.
Vi arbetar waldorfpedagogiskt, med den antroposofiska människosynen som utgångspunkt, samt med den gemensamma läroplanen för förskola, grundskola och fritids, LGR 22.
Solhemmet erbjuder både styrda och fria aktiviteter. Avdelningsbundet samt med gemensamma projekt mellan avdelningarna och klasslärare. Se Solhemmets målsättning samt information för mer detaljer kring hur vi arbetar.

Öppethållande

Ramtider
Vi håller öppet enligt lagstiftningen. Det innebär att vi vanliga skoldagar har öppet till 18.30, om behov finns.
Öppethållande under skolans lov och studiedagar.
Öppethållande under lov samt skolans studiedagar är från kl 06.30-18.30 om behov finns.
OBS! Vi vill ha in en anmälan till alla lov och studiedagar, så att vi kan planera verksamheten på bästa sätt utifrån era behov.
Se specifika datum på Ellen key skolans kalendarium, samt utskick inför varje lov och studiedag från info@solhemmet.se . Se till att du alltid har uppgett en korrekt mailadress, då det är främsta sättet information som når er

Avgiften för fritidshemsplatsen/fritidsklubben följer de riktlinjer från den kommun där eleven är folkbokförd.

Sommaren: fritids har vi öppet fram till och med c:a 30 Juni, därefter stängt för sommarlov.
Efter skolavslutningen, samt under de första veckorna före skolstart, är det lovverksamhet och anmälan krävs.
Dagen efter uppropet, i augusti, är Solhemmet öppet som vanligt för grupperna med ordinarie personal på avdelningarna.

För öppettider mellan jul och nyår vänligen se kalendarium samt lovutskick.

Under våra stängda perioder kan självklart omsorg ordnas med individuella lösningar efter behov. Välkomna att höra av er i god tid om behov uppstår.

En eftermiddag på Solhemmets fritids:
På Ellen Keyskolans fritidshem Solhemmet går eleverna klassindelat mellan
förskoleklass till och med klass 3. De klasser som slutar tidigt är ute eller
har en samling innan det är dags för mellanmål som äts nere i fritidshemmet, på respektive avdelning. Mellanmålet har en planerad veckorytm som är till för att skapa en likhet och trygghet för eleverna. Vår strävan är att de produkter vi
använder oss av vid mellanmålet är ekologiska. Efter mellanmålet är det tid för olika aktiviteter eller utflykter som följer läroplanen för fritids.
Fritidshemmets syfte enligt läroplanen är att komplettera utbildningen i
förskoleklass till och med årskurs 3.

Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elevernas
utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.
Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Utöver detta så värdesätter vi på Solhemmets fritids ett stort elevinflytande
som vi arbetar genomgående med. Vi värdesätter även skapande aktiviteter som följer årstidernas rytm.

Från kl 16:00 är det stängning utomhus för alla grupper
och förskoleklassens elever kommer ner till kl 16:30. I vår närmiljö så har vi
tillgång till ett skogsparti, två lekparker i olika stor skala samt
fotbollsplanen som är Bromstens IP. Vi tar oss även iväg på utflykter utanför
vår närmiljö när tillfällen ges.

En eftermiddag hos Fritidsklubben:
Fritidsklubben är en fritidsverksamhet för alla barn på
Ellen Keyskolan i årskurs 4-6. Hit kommer barnen som är inskrivna i Fritidsklubben efter skoldagens slut. Vi håller till i skolans källarvåning, i en lokal angränsande till matsalen. På eftermiddagarna finns det möjligheter till många olika aktiviteter här, så som, basket, pingis och kojbygge. För de barn som vill syssla med lugnare aktiviteter finns möjlighet att läsa en bok, spela schack, läsa läxor med mera. Barnen får välja om de vill vara inomhus eller utomhus.

Verksamheten pågår hela eftermiddagarna fram tills kl 16:30 då vi går ner med barnen som är kvar till fritids Solhemmet.

Vill du ha mer information om Ellen Keyskolans fritids – Solhemmet?

Kontaktinformation till skolan

Ellen Keyskolan
Duvbovägen 94
163 43 Spånga
070-517 815 82
info@solhemmet.se

Rektor: Åsa Liefvendahl ansvarar för fritidshemmet kontakt@eks.se

Paula Jakob har ett övergripande ansvar för fritids, med regelbundna möten med Åsa.

Stängning sker varje dag nere i Solhemmets lokaler. Från klockan 16.15 finns alla kvarvarande elever på plats inne på Solhemmets stängningsavdelning Östan eller utomhus. Det gäller även de elever som går i f-klass.