Elevhälsa

Elevhälsa

 Vi samarbetar med Järnahälsan i vår skolhälsovård. Skolsköterska har mottagning på skolan onsdagar och torsdagar. Skolkurator har mottagning onsdag till fredag. Vi har även ett elevhälsoteam som består av rektor, skolkurator, skolsköterska och specialpedagog. Tillgång till skolläkare och psykolog finns vid behov.
Kontakt till skolsköterska: skolsyster@eks.se

Likabehandlingsplan

Alla förskolor och skolor måste enligt lag, målinriktat och dagligen, främja barns lika rättigheter och möjligheter. På Ellen Keyskolan har vi en gemensam likabehandlingsplan som ligger som grund för detta arbete. Denna inkluderar, på rekommendation av Barn och elevombudsmannen (BEO), både likabehandlingsplanen, reglerad av diskrimineringslagen (008:567) och planen mot kränkande behandling, reglerad av skollagen (2010:800).

Likabehandlingsplanen utgår från ett deltagande-fokuserat processarbete där barn, elever, föräldrar samt personal är med i utformningen. Förkortad likabehandlingsplan skickas ut av klassläraren till vårdnadshavare och elever vid varje läsårsstart

Mobilfri skola

På skolan har vi mobilförbud. Eleverna lämnar in mobilerna varje morgon till sina lärare och får tillbaka dem vid skolans slut. Även annan elektronisk utrustning, så som exempelvis mobilklockor, ska lämnas in eller stängas av av vårdnadshavaren under skoltid. Läraren beslutar om lämplig åtgärd.

Vill du ha mer information om Ellen Keyskolan?

Kontaktinformation till skolan

Ellen Keyskolan
Duvbovägen 94
163 43 Spånga
070-883 42 32

Följ oss på Instagram

Följ oss på Facebook