Aktuellt

Aktuellt

Aktuell information om Covid-19

Aktuellt

Vanliga frågor & svar

Aktuellt

Press

Öppet hus 2021 

 

 

 Maila oss: Kontakt@eks.se eller ring 070-883 42 32.

Allmänna riktlinjer gällande Covid-19

Elever i grundskolan har skolplikt och förväntas därför vara på plats i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev blivit sjuk eller uppvisar symtom för Covid-19. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven ALLTID vara hemma. Om någon i hemmet har Covid-19 stannar eleven hemma i 7 dagar. Genom dessa åtgärder kan vi vara säkra på att viruset inte sprids. Om elever ändå kommer till skolan kommer vårdnadshavare att kontaktas och förväntas hämta eleven omgående. Kontakta klasslärare/klassföreståndare för studiematerial. 

Om en elev insjuknar eller uppvisar symptom i skolan eller på fritids gäller följande:

  • Eleven isoleras ( i vuxet sällskap).
  • Vårdnadshavare kontaktas och ombeds hämta eleven omgående.

Vårdnadshavare vistas endast på skolan under verksamhetens öppettider på förekommen anledning, t.ex. bokade möten eller liknande. 

Hämtning och lämning sker utomhus.

ALLA icke nödvändiga möten ställs in.

Möten ordnas vid behov via telefon och digitalt. Kollegium och konferenser hålls men ändrar form. I de fall planering och andra arbetsuppgifter kan göras hemifrån sker så. Personal stämmer alltid av med rektor och samordnare så att verksamhetens övriga behov är tillgodosedda.

Medarbetare som uppvisar symptom på arbetstid uppmanas att omedelbart kontakta rektor eller samordnare för beslut om hemgång.

Om skolan får information om att det finns ett misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 bland personal/elever/närstående på skolan/fritids skall ledningen omedelbart informeras. Ledningen kommer därefter i samråd med huvudman besluta om åtgärder och informera alla berörda parter samt kontakta Smittskydd Stockholm.

Huvudmannen kan besluta om distansundervisning för elevernas räkning.

Vanliga frågor & svar

Är det kö till skolan?

Vi har kö-intag till alla klasser. Just nu finns lediga platser i vissa årskurser. Kontakta kontakt@eks.se för mer information.

Hur fungerar skolans kösystem?

Du kan ställa ditt barn i kö till oss via Stockholm stads kösystem (om du bor i Stockholms kommun) eller via kontaktformuläret på vår hemsida. Ställ gärna ditt barn i kö till förskoleklass så tidigt som möjligt. Vi tar in barn i mån av plats. Just nu har vi en klass i varje årskurs från förskoleklass till klass 9.

Kan man börja i högre årskurser?

Vi tar in elever i alla årskurser förutom årskurs 9 (undantag kan förekomma för årskurs 9). Ansök via ansökningsformulär här på hemsidan så kontaktar vi er.

Finns det platser i högre årskurser?

Det kan finnas platser i vissa årskurser. Kontakta kontakt@eks.se för mer information.

Är maten bara vegetarisk?

Skolan serverar vegetariskt tre gånger per vecka, fisk en gång i veckan och kött en gång i veckan. Det finns alltid ett veganskt alternativ. På fredagar serveras vegetarisk soppa med nybakat bröd. Specialkost finns. Detta anmäls via specialkostblankett.

Är det mobilförbud på skolan?

Läs mer om detta under rubriken mobilpolicy.

Hur lyckas era elever?

Våra elever presterar bra resultat på nationella prov. Vi arbetar systematiskt tillsammans med varje elev och strävar efter att alla elever ska bli behöriga till nationella program på gymnasiet och tillsammans lyckas vi med detta i mycket hög utsträckning. 

Generellt lyckas elever från Waldorfskolan bra på högskolan då de är vana att ta till sig muntlig information, sortera ut viktigt material och föra ner detta på papper. De har också goda kunskaper i kärnämnena.

Vad är skillnaden mellan kommunal skola och Waldorf?

Waldorfskolor finns i hela världen och är autonoma, ej vinstdrivande skolor som är öppna för alla elever (oavsett religions- och kulturtillhörighet).

Waldorfskolans egen kursplan ”En väg till frihet” bygger på en väl beprövad och utvecklad pedagogik där utgångspunkten är en helhetssyn på barnets utveckling. Undervisningen ska balanseras genom teoretiska, konstnärliga och praktiska moment. Handen hjälper, så att säga, hjärnans utveckling.

Målet med undervisningen är att eleverna ska få goda kunskaper och utveckla ansvarskänsla för sina medmänniskor, natur och miljö, bli fria, kreativa och hela människor med god självkänsla.

Vill du ha mer information om Ellen Keyskolan?

Kontaktinformation till skolan

Ellen Keyskolan
Duvbovägen 94
163 43 Spånga
070-883 42 32

Följ oss på Instagram

Följ oss på Facebook