Ellen Keyskolan är en waldorfskola med lugnt läge i vacker miljö. Vi har elever från F-klass till och med årskurs 9 med en klass i varje årskurs.

Waldorfpedagogiken som ligger till grund för all undervisning, omfattar en helhetssyn på människan och stöder utvecklingen av elevens tanke, känsla och vilja. Teoretiska, konstnärliga och praktiska moment integreras i all undervisning och syftar till att låta eleverna utvecklas till fria, kreativa och hela människor med god självkänsla.

Waldorfskolor är en del av det allmänna utbildningsväsendet i Sverige och arbetar i enlighet med grundskolans läroplan. Våra elever uppnår goda studieresultat och lyckas väl på de nationella proven. Vi lägger stor vikt vid en lugn, inspirerande och välkomnande skolmiljö.

Skolan drivs som en icke vinstdrivande stiftelse och atmosfären upplevs som trygg och familjär.

Välkommen till oss!

Information

Aktuellt

Aktuell information om Covid-19

Aktuellt

Öppet hus 2021

Om oss

Läs mer Ellen Keyskolan

Klasser

Från förskoleklass till årskurs 9

Föräldrar & Personal

Här anmäler du frånvaro

Kontakt

Kontaktuppgifter till personal

Aktuellt

Just nu fattar skolan beslut på veckobasis för att anpassa åtgärder efter rådande situation. Vårdnadshavare hålls uppdaterade via mail. Om du saknar information eller byter mailadress, kontakta kontakt@eks.se

Nytt

Nu kan du även anmäla frånvaro via SMS

070-883 42 32

 

 

Nästkommande händelser

2021

Måndag den 13/12 – Lucia

Tisdag den 21/12 – Julavslutning

2022

Måndag den 10 januari – Skolstart

Fredag den 25 februari – Maskerad

Vecka 9-Sportlov

Fredag den 8 april – Påsk avslutning

Vecka 15 – Påsklov

Fredag den 25 maj – Lovdag (Skola & Fritids Stängt)

Fredag den 10 juni – Skolavslutning

Vill du ha mer information om Ellen Keyskolan?

Kontaktinformation till skolan

Ellen Keyskolan
Duvbovägen 94
163 43 Spånga
070-883 42 32

Följ oss på Instagram

Följ oss på Facebook