Styrelsen består av 7 ledamöter varav 5 väljs av Ellen Key skolans kollegium och två av föräldraföreningen. Styrelsens ordförande utses på förslag av kollegiet. Skolans rektor samt ekonomiadministratören deltar regelbundet i styrelsens möten. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.

Se även:

Styrelsens arbetsordning (pdf)

Vad är styrelsens uppdrag?

Styrelsens uppdrag är att följa upp det arbete som bedrivs i skolan och se till att skolan följer de lagar som gäller för verksamheten. Styrelsen ansvarar också för skolans långsiktiga utveckling och för att se till att skolan har tillräckliga resurser för att bedriva sin verksamhet. Formellt är styrelsen förvaltare av Stiftelsen Ellen Key skolan som är skolans huvudman. Ansvaret för det mesta arbetet på skolan delegerar styrelsen till rektor enligt skollagen. Däribland allt som rör den pedagogiska verksamheten, skolans inre organisation samt personalfrågor.

Kontakta skolans styrelseordförande

Kontakta skolans styrelse