Rektorn har ordet
 

Christian Gullfeldt, rektor
070-341 17 93

Kontaktformulär

 


Det är förbjudet att köra bil upp till skolan och parkera på skolgården!


Av säkerhetsskäl och med hänsyn till skolans elever, föräldrar och personal är det av största vikt att inga som helst bilar körs upp till skolan, vare sig på morgonen eller senare på dagen, varken när barn lämnas eller hämtas eller i andra ärenden!

Det finns alltid många barn och vuxna i rörelse i backen och på skolgården och det råder både parkeringsförbud och förbud för fordonstrafik vid Solhemmets infart och vägen upp till skolan!

Vi vill gärna be förälder som lämnar/hämtar skolbarn samt besökare till Ellen Keyskolan parkera bilen i närområdet, till exempel på Cervins väg bakom skolan eller på Rissnavägen på sidan om skolan, eller på Midgränd och Fristadsvägen som ligger på båda sidor om fotbollsplanen nedanför skolan.

Tack på förhand!