Viktig information
med anledning av Corona viruset covid-19!

 

 

Ellen Key skolan, Waldorfskolan i Spånga, är en skola utan kommersiella vinstintressen som har årskurserna F-klass till och med klass 9.

Pedagogiken bygger på en helhetssyn, där det teoretiska, konstnärliga och praktiska tillämpas i all undervisning.

Fokus ligger på hela människan, lärandet stimulerar både hjärna, hjärta och hand.

Genom en jämvikt i tanke-, känslo- och viljeaktivitet i undervisningen, får eleven möjlighet att utveckla både intellekt, kreativitet och handlingskraft.