OBS!
Viktigt meddelande rörande frånvaroanmälan och inloggning till Skola 24!


Ellen Key skolan och Tersus Skolsystem AB arbetar i skrivande stund med att överföra och anpassa alla data från Skola 24 till Tersus Adela Skolsystem. Vi ber er som är vårdnadshavare om ursäkt för eventuella besvärligheter som uppstått i samband med frånvaroanmälan och önskar att ni under en kortare tid har överseende med att anmäla frånvaro via följande formulär:

 

Anmäl frånvaro här!


Återkom gärna till hemsidan för att få reda på mer om hur övergången till Adela fortskrider och när systemet blir tillgängligt för frånvaroanmälan.

Ellen Key skolan, Waldorfskolan i Spånga, är en skola utan kommersiella vinstintressen som har årskurserna F-klass till och med klass 9.

Pedagogiken bygger på en helhetssyn, där det teoretiska, konstnärliga och praktiska tillämpas i all undervisning.

Fokus ligger på hela människan, lärandet stimulerar både hjärna, hjärta och hand.

Genom en jämvikt i tanke-, känslo- och viljeaktivitet i undervisningen, får eleven möjlighet att utveckla både intellekt, kreativitet och handlingskraft.