Rektorn har ordet
 

Christian Gullfeldt, rektor
070-341 17 93

Kontaktformulär

 

Terminen har nu kommit igång för fullt och eleverna har fått bekanta sig med gamla och nya vänner, lärare och ämnen. Waldorfpedagogiken är central i både undervisningen och helhetsupplevelsen på skolan.

 

Är du nyfiken på att fördjupa dig mer i waldorfpedagogiken rekommenderas boken ”Waldorfpedagogik” av Örjan och Christine Liebendörfer – den är både lättillgänglig och ger en överskådlig bild (finns att köpa på bl. a. Bokus).

 

Vi vill med detta brev berätta lite om vad som är nytt på skolan detta läsår. Skolan har fått en ny skolledning, bestående av rektor Christian Gullfeldt och biträdande rektor Victoria Schelander. Christian har tidigare arbetat som tillförordnad rektor och ämneslärare på skolan, medan Victoria är ny men har arbetat med liknande uppgifter på ett studieförbund samt suttit i skolans styrelse.

 

Skolan genomför en mindre organisationsförändring som innebär att elevadministrationen hanteras av biträdande rektor och att ekonomin inom snar framtid kommer skötas av en redovisningsbyrå. All sjuk- och frånvaroanmälan ska göras genom Skola 24, se www.eks.se för mer information. Bekanta dig gärna mer med vår hemsida för den är matnyttig. Där finns bl. a. kontaktuppgifter, kalendarium, scheman och periodscheman, trivselregler, försäkringsinformation, matsedeln m. m.

 

Vi vill också påminna om att skolan har en mobilpolicy som innebär att telefonerna låses in på morgonen och hämtas vid hemgång. Mobilerna kan dock användas i undervisningen, men då efter
lärarens beslut (se trivselreglerna). Skolan är också helt fri från nötter, då vi har några elever som är mycket allergiska. Vi ber er att respektera detta och inte under några omständigheter låta eleverna ta med nötter till skolan.

 

Nytt för i år är att vi samarbetar med Skolpool kring skolhälsovården. Vår skolsköterska heter Ulrika Jernström och hon finns tillgänglig måndag – torsdag varje vecka. Skolan har också en kurator som tar emot torsdagar och fredagar, se hemsidan för kontaktuppgifter. Skollunchen lagas liksom förra året på plats av Johnny Andre med hjälp av Simon Löth. Tre dagar i veckan serveras vegetarisk mat, en dag fisk och en dag kött. Råvarorna är till så stor del som möjligt ekologiska och närproducerade.

 

Vi ser fram emot en spännande och lärorik termin med allt från projektvecka, utflykter och firande av högtider till nationella prov och ämnesfördjupningar. Vi vill även med detta brev bjuda in till dialog och kontakt med er föräldrar. Ett sätt kan t ex vara att engagera sig i skolans föräldraförening, se hemsidan för kontaktuppgifter. Vi är övertygade om att ett bra samarbete mellan skolan och hemmet ger goda förutsättningar för eleven att lära och växa.

 

Vänliga hälsningar
Victoria Schelander och Christian Gullfeldt