Rektorn har ordet
 

Christian Gullfeldt, rektor
070-341 17 93

Kontaktformulär

 

Sommarlovet är igång på allvar och midsommaren står för dörren.

På skolan råder ett lugn under flit. Hantverkarna renoverar fönster och skolans första bisamhälle har funnit sig till rätta uppe på en av skolans balkonger. Snart har skolan egen honung och eget bivax Tänk på alla salvor, ljus och kritor vi kommer att kunna göra i framtiden. Närområdet blir pollinerat och kan blomma även nästa år. Att ha egen bigård är ett uppdrag som givits alla waldorfskolor världen över och vi är nu på god väg.

Bikupan är placerad för att inte störa grannar eller verksamheten i övrigt. Jag har gått en biodlarkurs under våren och konsulterat lokala biodlarföreningen om eventuella betänksamheter med att ha bisamhällen på en skola. Med lite eftertänksamhet ska det inte vara några problem. Besök gärna biodlarna.se för mer information. Med tiden vill vi kunna utbilda skolans elever i biodling. Vi är på gång!

I fredags tillträdde jag som skolans rektor och kommer tillsammans med vår snart nya biträdande rektor Victoria Schelander stötta och driva verksamheten framåt. I det arbetet behövs DU! Oavsett om du är elev, förälder eller kollega på skolan är ditt deltagande i skolans framtid viktig. Vi vill något med vår skola. Waldorfskolan Ellen Key.

Vi hoppas att mycket gott ska komma ur skolan de närmsta åren. Häng med på resan.

Glad sommar till hela Ellen Keyskolan med grannar!

Vänligen
Christian Gullfeldt, rektor