Rektorn har ordet
 

Christian Gullfeldt, rektor
070-341 17 93

Kontaktformulär

 

Terminen har nu kommit igång för fullt och eleverna har fått bekanta sig med gamla och nya vänner, lärare och ämnen. Waldorfpedagogiken är central i både undervisningen och helhetsupplevelsen på skolan.

 

Är du nyfiken på att fördjupa dig mer i waldorfpedagogiken rekommenderas boken ”Waldorfpedagogik” av Örjan och Christine Liebendörfer – den är både lättillgänglig och ger en överskådlig bild (finns att köpa på bl. a. Bokus).

 

Vi vill med detta brev berätta lite om vad som är nytt på skolan detta läsår. Skolan har fått en ny skolledning, bestående av rektor Christian Gullfeldt och biträdande rektor Victoria Schelander. Christian har tidigare arbetat som tillförordnad rektor och ämneslärare på skolan, medan Victoria är ny men har arbetat med liknande uppgifter på ett studieförbund samt suttit i skolans styrelse.

 

Skolan genomför en mindre organisationsförändring som innebär att elevadministrationen hanteras av biträdande rektor och att ekonomin inom snar framtid kommer skötas av en redovisningsbyrå. All sjuk- och frånvaroanmälan ska göras genom Skola 24, se www.eks.se för mer information. Bekanta dig gärna mer med vår hemsida för den är matnyttig. Där finns bl. a. kontaktuppgifter, kalendarium, scheman och periodscheman, trivselregler, försäkringsinformation, matsedeln m. m.

 

Vi vill också påminna om att skolan har en mobilpolicy som innebär att telefonerna låses in på morgonen och hämtas vid hemgång. Mobilerna kan dock användas i undervisningen, men då efter
lärarens beslut (se trivselreglerna). Skolan är också helt fri från nötter, då vi har några elever som är mycket allergiska. Vi ber er att respektera detta och inte under några omständigheter låta eleverna ta med nötter till skolan.

 

Nytt för i år är att vi samarbetar med Skolpool kring skolhälsovården. Vår skolsköterska heter Ulrika Jernström och hon finns tillgänglig måndag – torsdag varje vecka. Skolan har också en kurator som tar emot torsdagar och fredagar, se hemsidan för kontaktuppgifter. Skollunchen lagas liksom förra året på plats av Johnny Andre med hjälp av Simon Löth. Tre dagar i veckan serveras vegetarisk mat, en dag fisk och en dag kött. Råvarorna är till så stor del som möjligt ekologiska och närproducerade.

 

Vi ser fram emot en spännande och lärorik termin med allt från projektvecka, utflykter och firande av högtider till nationella prov och ämnesfördjupningar. Vi vill även med detta brev bjuda in till dialog och kontakt med er föräldrar. Ett sätt kan t ex vara att engagera sig i skolans föräldraförening, se hemsidan för kontaktuppgifter. Vi är övertygade om att ett bra samarbete mellan skolan och hemmet ger goda förutsättningar för eleven att lära och växa.

 

Vänliga hälsningar
Victoria Schelander och Christian Gullfeldt

Sommarlovet är igång på allvar och midsommaren står för dörren.

På skolan råder ett lugn under flit. Hantverkarna renoverar fönster och skolans första bisamhälle har funnit sig till rätta uppe på en av skolans balkonger. Snart har skolan egen honung och eget bivax Tänk på alla salvor, ljus och kritor vi kommer att kunna göra i framtiden. Närområdet blir pollinerat och kan blomma även nästa år. Att ha egen bigård är ett uppdrag som givits alla waldorfskolor världen över och vi är nu på god väg.

Bikupan är placerad för att inte störa grannar eller verksamheten i övrigt. Jag har gått en biodlarkurs under våren och konsulterat lokala biodlarföreningen om eventuella betänksamheter med att ha bisamhällen på en skola. Med lite eftertänksamhet ska det inte vara några problem. Besök gärna biodlarna.se för mer information. Med tiden vill vi kunna utbilda skolans elever i biodling. Vi är på gång!

I fredags tillträdde jag som skolans rektor och kommer tillsammans med vår snart nya biträdande rektor Victoria Schelander stötta och driva verksamheten framåt. I det arbetet behövs DU! Oavsett om du är elev, förälder eller kollega på skolan är ditt deltagande i skolans framtid viktig. Vi vill något med vår skola. Waldorfskolan Ellen Key.

Vi hoppas att mycket gott ska komma ur skolan de närmsta åren. Häng med på resan.

Glad sommar till hela Ellen Keyskolan med grannar!

Vänligen
Christian Gullfeldt, rektor