Skolans ambition är att ditt barn, från första till och med åttonde klass, har en huvudlärare, klassläraren.

Från förskoleklass eller första klass till och med niondeklass har ditt barn samma klasskamrater och årsvisa hemklassrum.

Under denna tid ökar facklärarnas medverkan successivt. Samarbetet mellan lärarna, föräldrarna och barnen/ungdomarna är nära. Så uppnås både helhet och trygghet.

Lärarens roll är att locka fram elevens personlighet och skapa en klassanda av medkänsla och delaktighet. I den sammanhållna klassen lär sig eleverna att samverka och utveckla en social förmåga.

Till och med klass tre och åttaårsåldern måste barn få vara barn. I nioårsåldern går barn ofta igenom en kritisk fas – nioårströskeln. Nu upptäcker barnen sig själva, som en individ i världen och blir frågvisa. Vår läroplan är anpassad till att hjälpa ditt barn över denna tröskel. Läraren är i denna fas en viktig auktoritet, gränssättare, lyssnare och berättare. En trygg motvikt till allt osorterat mediebrus som barn bombarderas med i vårt moderna samhälle.