Från förskoleklass eller första klass till och med niondeklass har ditt barn samma klasskamrater och årsvisa hemklassrum.

 

Under denna tid ökar facklärarnas medverkan successivt. Samarbetet mellan lärarna, föräldrarna och barnen/ungdomarna är nära. Så uppnås både helhet och trygghet.

 

Lärarens roll är att locka fram elevens personlighet och skapa en klassanda av medkänsla och delaktighet. I den sammanhållna klassen lär sig eleverna att samverka och utveckla en social förmåga.

 

Till och med klass tre och åttaårsåldern måste barn få vara barn. I nioårsåldern går barn ofta igenom en kritisk fas – nioårströskeln. Nu upptäcker barnen sig själva, som en individ i världen och blir frågvisa. Vår läroplan är anpassad till att hjälpa ditt barn över denna tröskel. Läraren är i denna fas en viktig auktoritet, gränssättare, lyssnare och berättare. En trygg motvikt till allt osorterat mediebrus som barn bombarderas med i vårt moderna samhälle.

 

Lediga tjänster