Ellen Key skolan är en liten trivsam Waldorfskola med öppen spis och kreativ höjd. Med närhet till lärare, elever och föräldrar. Här känner alla alla!


Som elev på skolan får du välutbildade och motiverade lärare som fokuserar på dig. Du är del av en skola som ser och utvecklar hela dig.


I dag finns det i vår skola med 9 årskurser omkring 235 elever. Dessutom har vi även två förskoleklasser.


Vi tror på religionsfrihet och integration och följer riktlinjerna för Waldorfskolor.


Stiftelsen Ellen Key skolan drivs som en självförvaltande, icke vinstdrivande Waldorfskola.


Skolan leds av rektorn som bär det pedagogiska ansvaret för skolan och delegerar ansvar och arbete till valda arbetsgrupper ur medarbetarkretsen.


Styrelsen ansvarar för det juridiska. Här ingår föräldrar, lärare och ledamöter med anknytning till skolan.