Viktig information
med anledning av Corona viruset covid-19!
 

 

Här kommer två punkter i våra riktlinjer och förhållande till Covid-19, uppdaterade 2020-11-05

 

För personal:

ALLA icke nödvändiga möten ställs in.

 

Möten ordnas vid behov via telefon och digitalt. Kollegium och konferenser hålls men ändrar form. I de fall planering m.m. kan göras hemifrån sker så. Personal stämmer alltid av med rektor och samordnare (Åsa och Camilla) så att verksamhetens övriga behov först är ordnade.

 

För föräldrar och elever:

ALLA icke nödvändiga möten ställs in. 

 
Om någon i hemmet har Covid-19 stannar eleven hemma i 7 dagar. På så sätt kan vi vara säkrare på att viruset inte sprids. Kontakta klasslärare/klassföreståndare för studiematerial.   

 

Våra riktlinjer (för alla):

Uppdaterad: 2020-11-05Vi får hoppas att denna period snart är till ända. Men just nu gäller det för oss alla att inte bara uthärda utan att med nya grepp ta ett djupare ansvar. Smittspridningen ökar just nu och vi måste tillsammans göra vad vi kan och samtidigt göra skolan och utbildning tillgänglig för våra eleverna. Här kommer aktuell info och riktlinjer för höstterminen 2020: 

 

Elever som går i grundskolan har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller uppvisar symptom för Covid-19. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven ALLTID vara hemma.

 

Coronaviruset har ett hölje som består av fett. Med hjälp av tvål eller rätt handsprit kan höljet lösas upp och viruset förstöras. Det är därför som god hygien och framförallt handtvättande med tvål och vatten i minst 30 sekunder är så viktigt. 

 

ALLA icke nödvändiga möten ställs in.

 

Personalens kontakt med varandra minskar nu också. Möten ordnas vid behov via telefon och digitalt. Kollegium och konferenser hålls men ändrar form. I de fall planering m.m. kan göras hemifrån sker så. Personal stämmer alltid av med rektor och samordnare (Åsa och Camilla) så att verksamhetens övriga behov först är ordnade.

 

På skolan:

Vi tvättar händerna med tvål, ordentligt och noga när vi kommer till skolan, innan lunch, mellis och efter toalettbesök samt uteaktivitet. Att just tvätta händerna är A och O i detta sammanhang.

 

Använd gärna handsprit men tvätta i första hand alltid händerna.

 

Vi hostar och nyser i armveck eller näsduk (eller liknande).

 

Vi undviker att ta oss i ansikte och ögon.

 

Vi undviker att ta varandra i händerna utan hälsar på andra sätt.

 

Vi rengör regelbundet ytor och handtag med alkaliska rengöringsmedel (pH 8 och högre). Grön såpa går utmärkt.

 

I idrottsundervisningen hålls extra noggrann hygien.Klassföräldrar städar klassrum under kvällar (senast 21.00) eller helger.Föräldrar och vårdnadshavare rör sig endast på skolan under verksamhetens öppettider på förekommen anledning. För möten m.m.  

 

Om någon i hemmet har Covid-19 stannar eleven hemma i 7 dagar. På så sätt kan vi vara säkrare på att viruset inte sprids. Kontakta klasslärare/klassföreståndare för studiematerial. 

 

Aktuell information om Coronaviruset och covid-19 hittas på:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

 

Information om viruset finns att hämta på svenska och flera olika språk via länkarna här nedan. 

 

Om Corornaviruset och Covid-19:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/o/om-det-nya-coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19/

 

Så tvättar du händerna:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sa-tvattar-du-handerna/

 

Undvik att bli smittad och att smitta andra:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/u/undvik-att-bli-smittad-och-att-smitta-andra-affisch-a4/

 

Skolledningen håller sig väl informerad och uppdaterad om vidare utveckling. 

För frågor kontaktas skolan på: .