Viktig information
med anledning av Corona viruset covid-19!

 

 

 

Synpunkter och klagomål

Kontaktformulär

 

Kontakta skolan

Kontaktformulär
070 883 42 32 

 

Skolledning

Christian Gullfeldt, rektor
Se kontaktformulär ovan

Skolchef

Per-Erik Jonsson
Kontaktas via styrelsen

 

Stiftelsens styrelse / skolans huvudman

Kontaktformulär

Lena Öjhammar Andersson, ordförande
Kontaktformulär

Ingegerd Örn Marell, sekreterare
Magnus Bruhn, ledamot
Per-Erik Jonsson, ledamot

Teresa Michel, ledamot
Lena Molin, ledamot

Edibe Pauluser, ledamot

 

Klasslärare & klassföreståndare

Mary-Ann Widinghoff
Edibe Pauluser
Mirja Bjuhr Modén
Petra Nickson

Gemma Barrientos
Ulrika Gliksman
Hans Povarenkov
Robert de Souza
Angelia Hammarberg
Lisa Häggfeldt

 

Ämneslärare samt övriga lärare och medarbetare

Karin Andersson, assistent
Lena Blücher, stödlärare
Lars Diener, stödlärare
Lise-Lotte Eklund-Botvalde, Bibliotekarie
Ronald Flynner, hantverkslärare & vaktmästare

Susanne Fonser, eurytmilärare
Nathaniel Glasser, musiklärare
Lena Granlund, lärare i tyska
Kirsti Janke, lärare i engelska, spanska & tyska
Alice Jansson, assistent
Sungmin Lee, bildlärare
Åsa Larsson Liefvendahl, samordnare
Maria Lund, eurytmilärare
Edibe Pauluser, klasslärare
Ola Sandberg, vaktmästare & IKT ansvarig
Elin Stormhatt, assistent
Emma Stormhatt, assistent
Robert de Souza, gymnastik
Anne-Mi Tikkanen, hantverkslärare
Ginta Vintola, eurytmiackompanjatör
 

Kurator

Anneli Sjölin Al Sheek

Tel & SMS: 070-074 69 65
Arbetstider: Torsdagar 8.00- 16.00

 

Skolsköterska

Yang Ekström

Måndag 08.30-12.30
Onsdag 08.00 - 12.30
Torsdag 08.00 - 15.30
Fredag 08.00 - 12.30

Tel 073-930 02 32
OBS! Skicka SMS om ej svar!
 
Skolläkare

Kontaktas via skolsköterskan (se ovan) 

 

SYV

 

Trygghetsgrupp

Robert de Souza, sammankallande
Ronald Flynner
samt skolsköterskan (se ovan) 

 

Skyddsombud

 
Ronald Flynner 

 

Vaktmästare

Ola Sandberg

Tel. 073-892 99 62
Tel. 08-795 81 34
 

 

Köksmästare/Skolkök

Johnny Andrae
Kontaktformulär
Tel. 08-760 64 00
Telefontid 07.00 - 14.00
 

 

Webbansvarig
Kontaktformulär

 

Föräldraföreningens styrelse


Fatima Berthelsen, ordförande
Tel 070 757 83 93

Freddie Qvennerstedt, vice ordförande
Bodil Mattisson, kassör