Synpunkter och klagomål

Kontaktformulär

 

Kontakta skolan (expedition)

Kontaktformulär

 

Skolledning

Christian Gullfeldt, rektor
Kontaktformulär
070-341 17 93

Cecilia Ferrari, biträdande rektor
Kontaktformulär
Tel 070 341 17 92

 

Skolchef

Per-Erik Jonsson
Kontaktas via styrelsen

 

Stiftelsens styrelse / skolans huvudman

Kontaktformulär

Anna Hallongren, ordförande
Kontaktformulär

Ingegerd Örn Marell, sekreterare
Per-Erik Jonsson, ledamot
Lena Molin, ledamot
Anneli Sjölin Al Sheek, ledamot
Lena Öjhammar Andersson, ledamot 

 

Klasslärare & klassföreståndare

Mary-Ann Widinghoff, F-klass
Franziska Federle, klass 1
Gabriella Camitz, klass 2

Petra Nickson, klass 3
Gemma Barrientos, klass 4
Anna Hallongren, klass 5
Ulrika Gliksman, klass 6
Lisa Häggfeldt & Christer Gunnarsson, klass 7
Åsa Betts, klass 8
Angelia Hammarberg, klass 9 

 

Ämneslärare samt övriga lärare och medarbetare

Karin Andersson, assistent i klass 4
Mirja Bjuhr Modén, assistent/lärare i klass 2
Lena Blücher, stödlärare
Lars Diener, stödlärare
Eveliz Elfving, specialpedagog
Ronald Flynner, hantverkslärare & vaktmästare
Susanne Fonser, eurytmilärare
Nathaniel Glasser, musiklärare
Lena Granlund, lärare i tyska
Kirsti Janke, lärare i engelska, spanska & tyska
Alice Jansson, assistent i klass 7
Sungmin Lee, bildlärare
Åsa Larsson Liefvendahl, samordnare
Maria Lund, eurytmilärare
Mirna Mikhael, assistent i klass 2
Edibe Pauluser, assistent i klass 1
Ola Sandberg, vaktmästare & IKT ansvarig
Marcel Solcà, assistent i klass 1, IKT ansvarig
Elin Stormhatt, assistent i klass 3
Emma Stormhatt, assistent i förskoleklasserna
Robert de Souza, gymnastik
Anne-Mi Tikkanen, hantverkslärare
Ginta Vintola, eurytmiackompanjatör
Maria Wolff Gripfelt, lärare i svenska, bibliotekarie 

 

Kurator

Anneli Sjölin Al Sheek
kurator [AT] eks [DOT] se
Tel & SMS: 070-074 69 65
Arbetstider: Torsdagar 8.00- 16.00

 

Skolsköterska

Yang Ekström
skolsyster [AT] eks [DOT] se

Måndag 08.30-12.30
Onsdag 08.00 - 12.30
Torsdag 08.00 - 15.30
Fredag 08.00 - 12.30

Tel 073-930 02 32
OBS! Skicka SMS om ej svar!
 
Skolläkare

Kontaktas via skolsköterskan (se ovan) 

 

SYV

syv [AT] eks [DOT] se

 

Trygghetsgrupp

trygghetsgruppen [AT] eks [DOT] se

Robert de Souza, sammankallande
Ronald Flynner
samt skolsköterskan (se ovan) 

 

Skyddsombud

skyddsombud [AT] eks [DOT] se 
Ronald Flynner 

 

Vaktmästare

Ola Sandberg
vaktis [AT] eks [DOT] se
Tel. 073-892 99 62
Tel. 08-795 81 34
 

 

Köksmästare/Skolkök

Johnny Andrae
Simon Löth
Kontaktformulär
Tel. 08-760 64 00
Telefontid 07.00 - 14.00
 

 

Webbansvarig

Marcel Solcà
Kontaktformulär

 

Föräldraföreningens styrelse

ff [AT] eks [DOT] se
Fatima Berthelsen, ordförande
Tel 070 757 83 93

Freddie Qvennerstedt, vice ordförande
Bodil Mattisson, kassör
Magnus Bruhn, ledamot