Synpunkter och klagomål

Kontaktformulär

 

Kontakta skolan

Kontaktformulär

 

Skolledning

Christian Gullfeldt, rektor
070-341 17 93

Skolchef

Per-Erik Jonsson
Kontaktas via styrelsen

 

Stiftelsens styrelse / skolans huvudman

Kontaktformulär

Anna Hallongren, ordförande
Kontaktformulär

Ingegerd Örn Marell, sekreterare
Magnus Bruhn, ledamot
Per-Erik Jonsson, ledamot

Lena Molin, ledamot
Anneli Sjölin Al Sheek, ledamot
Lena Öjhammar Andersson, ledamot 

 

Klasslärare & klassföreståndare

Mary-Ann Widinghoff, F-klass
Marcel Solcà, klass 1
Edibe Pauluser, klass 2
Mirja Bjuhr Modén, klass 3
Petra Nickson, klass 4

Gemma Barrientos, klass 5
Ulrika Gliksman, klass 6
Robert de Souza, Klass 7
Angelia Hammarberg, klass 8/9
Lisa Häggfeldt, klass 8/9

 

Ämneslärare samt övriga lärare och medarbetare

Karin Andersson, assistent i klass 5
Lena Blücher, stödlärare
Lars Diener, stödlärare
Ronald Flynner, hantverkslärare & vaktmästare
Susanne Fonser, eurytmilärare
Nathaniel Glasser, musiklärare
Lena Granlund, lärare i tyska
Kirsti Janke, lärare i engelska, spanska & tyska
Alice Jansson, assistent i klass 8
Sungmin Lee, bildlärare
Åsa Larsson Liefvendahl, samordnare
Maria Lund, eurytmilärare
Edibe Pauluser, assistent i klass 2
Ola Sandberg, vaktmästare & IKT ansvarig
Marcel Solcà, assistent i klass 1, IKT ansvarig
Elin Stormhatt, assistent i klass 4
Emma Stormhatt, assistent i förskoleklasserna
Robert de Souza, gymnastik
Anne-Mi Tikkanen, hantverkslärare
Ginta Vintola, eurytmiackompanjatör
Maria Wolff Gripfelt, bibliotekarie 

 

Kurator

Anneli Sjölin Al Sheek

Tel & SMS: 070-074 69 65
Arbetstider: Torsdagar 8.00- 16.00

 

Skolsköterska

Yang Ekström

Måndag 08.30-12.30
Onsdag 08.00 - 12.30
Torsdag 08.00 - 15.30
Fredag 08.00 - 12.30

Tel 073-930 02 32
OBS! Skicka SMS om ej svar!
 
Skolläkare

Kontaktas via skolsköterskan (se ovan) 

 

SYV

 

Trygghetsgrupp

Robert de Souza, sammankallande
Ronald Flynner
samt skolsköterskan (se ovan) 

 

Skyddsombud

 
Ronald Flynner 

 

Vaktmästare

Ola Sandberg

Tel. 073-892 99 62
Tel. 08-795 81 34
 

 

Köksmästare/Skolkök

Johnny Andrae
Simon Löth
Kontaktformulär
Tel. 08-760 64 00
Telefontid 07.00 - 14.00
 

 

Webbansvarig

Marcel Solcà
Kontaktformulär

 

Föräldraföreningens styrelse


Fatima Berthelsen, ordförande
Tel 070 757 83 93

Freddie Qvennerstedt, vice ordförande
Bodil Mattisson, kassör