Kansli
Administration primär kontaktinstans för samtliga ärenden inklusive intagnings- och elevärenden.
Kontaktformulär
Tel 08-760 61 66

 

Skolledning
Christian Gullfeldt, rektor
Kontaktformulär
Tel 070-341 17 93

 

Victoria Schelander, biträdande rektor
Kontaktformulär
Tel 070 341 17 92

 

Skolans styrelse / skolans huvudman
Kontaktformulär

Anna Hallongren, ordförande
Kontaktformulär

William Reinler, sekreterare
Johan Eriksson
Anneli Sjölin Al Sheek
Marcel Solcà
Lena Öjhammar Andersson

 

Föräldraföreningens styrelse
Ordförande, vakans

Bodil Mattisson, kassör
Camilla Bjelvert
Jonas Törnros

 

Kurator
Anneli Sjölin Al Sheek

Tel 08-760 26 01
Arbetstider:
Torsdagar 8.00- 16.00

 

Skolsköterska

Tel 08-760 67 34, lämna meddelande på tfn svararen som är på dygnet runt!
Nås mån - tors 09.00c- 15.30

 

Skolläkare
Staffan Ingeland
Kontaktas via skolsköterska (se ovan)

 

SYV
Fanny Davidsson

 

Trygghetsgrupp

Robert de Souza, sammankallande
Ronald Flynner
samt skolsköterska (se ovan)

 

Skyddsombud
 

Ronald Flynner

 

Vaktmästare
Ola Sandberg

Tel. 073-892 99 62
Tel. 08-795 81 34

 

Köksmästare/Skolkök
Johnny Andrée
Kontaktformulär
Tel. 08-760 64 00
Telefontid 07.00 - 14.00

 

Skola 24
 

 

Webbansvarig
Marcel Solcà
Kontaktformulär