Kansli
Saba Majid, Ekonomiansvarig

Maria Ekwall, administratör, primär kontaktinstans för samtliga ärenden inklusive intagnings- och elevärenden.
Kontaktformulär
Tel. 08-760 61 66

 

Rektor & skolledning
Christian Gullfeldt, rektor
Kontaktformulär
Tel. 070-341 17 93

 

Skolans styrelse / skolans huvudman
Kontaktformulär

Matilda Sundqvist, ordförande, ledamot kollegiet
Kontaktformulär

Johan Eriksson, ledamot föräldraföreningen
Anna Hallongren, ledamot kollegiet
William Reinler, ledamot kollegiet
Victoria Schelander, ledamot föräldraföreningen
Marcel Solcà, ledamot kollegiet

 

Föräldraföreningens styrelse
Zahdeke Sparrman, ordförande

Camilla Bjelvert
Bodil Mattisson, kassör
Jonas Törnros

 

Kurator
Anneli Sjölin Al Sheek

Tel. 08-760 26 01
Arbetstider:
Torsdagar 8.00- 16.00

 

Skolpsykolog
Peter Bergentz

 

Skolsköterska

Telefon 08 760 67 34, lämna meddelande på tfnsvararen som är på dygnet runt!

 

Skolläkare
Staffan Ingeland
Kontaktas via skolsköterska (se ovan)

 

SYV
Fanny Davidsson

 

Antimobbningsgrupp

Robert de Souza, sammankallande
Ronald Flynner
samt skolsköterska (se ovan)

 

Skyddsombud
 

Ronald Flynner
Liz Kimberly Reinler

 

Vaktmästare
Ola Sandberg

Tel. 073-892 99 62
Tel. 08-795 81 34

 

Köksmästare/Skolkök
Johnny Andrée
Kontaktformulär
Tel. 08-760 64 00
Telefontid 07.00 - 14.00

 

Skola 24
 

 

Webbansvarig
Marcel Solcà
Kontaktformulär