Skolledning

Christian Gullfeldt, rektor
Kontaktformulär
070-341 17 93

Cecilia Ferrari, biträdande rektor
Kontaktformulär
Tel 070 341 17 92

Stiftelsens styrelse / skolans huvudman
Kontaktformulär

Anna Hallongren, ordförande
Kontaktformulär

Per-Erik Jonsson, ledamot
Lena Molin, sekreterare
Anneli Sjölin Al Sheek, ledamot
Marcel Solcà, ledamot
Lena Öjhammar Andersson, ledamot
Ingegerd Örn Marell, ledamot

Klasslärare & klassföreståndare
Franziska Federle, klass 1
Gabriella Camitz, klass 2
Tea Ekberg, klass 3
Gemma Barrientos, klass 4
Anna Hallongren, klass 5
Ulrika Gliksman, klass 6
Lisa Häggfeldt & Christer Gunnarsson, klass 7
Åsa Betts & Peter Foureaux, klass 8
Angelia Hammarberg, klass 9
 

Ämneslärare samt övriga lärare och medarbetare
Karin Andersson, assistent i klass 3
Mirja Bjuhr Modén, assistent i klass 2
Lena Blücher, stödlärare
Lars Diener, stödlärare
Eveliz Elfving, specialpedagog
Ronald Flynner, hantverkslärare
Susanne Fonser, eurytmilärare
Nathaniel Glasser, musiklärare
Lena Granlund, lärare i tyska
Kirsti Janke, lärare i engelska & tyska
Alice Jansson, assistent i klass 7
Sungmin Lee, bildlärare
Åsa Larsson Liefvendahl, samordnare
Maria Lund, eurytmilärare
Mohammad Mir Shafiee, matematik, IKT ansvarig
Marcel Solcà, assistent i klass 1
Elin Stormhatt, assistent i klass 3
Emma Stormhatt, assistent i förskoleklasserna
Robert de Souza, gymnastik
Anne-Mi Tikkanen, hantverkslärare
Ginta Vintola, eurytmiackompanjatör
Maria Wolff Gripfelt, lärare i svenska, bibliotekarie

Kurator
Anneli Sjölin Al Sheek
kurator [@] eks [.] se
Tel & SMS: 070-074 69 65
Arbetstider: Torsdagar 8.00- 16.00

Skolsköterska
Jenny Ahlkrona
skolsyster [@] eks [.] se

Måndag 08.30-12.30
Onsdag 08.00 - 12.30
Torsdag 08.00 - 15.30
Fredag 08.00 - 12.30

Tel 073-930 02 32
OBS! Skicka SMS om ej svar!
 

Skolläkare
Kontaktas via skolsköterskan (se ovan)
 

SYV
syv [@] eks [.] se

Trygghetsgrupp
trygghetsgruppen [@] eks [.] se

Robert de Souza, sammankallande
Ronald Flynner
samt skolsköterskan (se ovan)

Skyddsombud
skyddsombud [@] eks [.] se 
Ronald Flynner
 

Vaktmästare
Ola Sandberg
vaktis [@] eks [.] se
Tel. 073-892 99 62
Tel. 08-795 81 34

Köksmästare/Skolkök
Johnny Andrae
Simon Löth
Kontaktformulär
Tel. 08-760 64 00
Telefontid 07.00 - 14.00

Webbansvarig
Marcel Solcà
Kontaktformulär

Föräldraföreningens styrelse
ff [@] eks [.] se
Fatima Berthelsen, ordförande
Tel 070 757 83 93

Freddie Qvennerstedt, vice ordförande
Bodil Mattisson, kassör
Magnus Bruhn, ledamot