Kansli
Administration primär kontaktinstans för samtliga ärenden inklusive intagnings- och elevärenden.
Kontaktformulär
Tel 08-760 61 66

 

Skolledning
Christian Gullfeldt, rektor
Kontaktformulär
070-341 17 93

 

Victoria Schelander, biträdande rektor
Kontaktformulär
Tel 070 341 17 92

 

Medarbetare
Lise-Lotte Eklund, Nyponrosen
Louise Eckerström, Solrosen
Gabriella Camitz, klass 1
Malin Hansen, klass 2
Carina Thorén, klass 3
Anna Hallongren, klass 4
Ulrika Gliksman, klass 5
Gemma Barrientos, klass 6
Peter Foureaux, klass 7
Viveka Rabenius, klass 7
Angelia Hammarberg, klass 8
Lisa Häggfeldt, klass 9

 

Anne-Mi Tikkanen, hantverkslärare
Kirsti Janke, lärare i tyska
Kristina Granlund, lärare i tyska
Lars Diener, stödlärare
Lena Blücher, stödlärare
Maria Lund, eurytmilärare
Ronald Flynner, hantverkslärare
Sungmin Lee, bildlärare

 

Alice Jansson, assistent i klass 6
Britt Mjellem, assistent i klass 3
Emma Stormhatt, assistent i förskoleklasserna
Karin Andersson, assistent i klass 2
Marcel Solcà, assistent i klass 1
Nastasia Kapetani, assistent i klass 1

 

Alyaa Naser, bibliotekarie
Anneli Sjölin Al Sheek, kurator
Mohammad Mir Shafiee, IKT ansvarig
Ola Sandberg, vaktmästare
Saba Majid, ekonomiansvarig
Ulrika Jernström, skolsköterska

 

Skolans styrelse / skolans huvudman
Kontaktformulär

Anna Hallongren, ordförande
Kontaktformulär

William Reinler, sekreterare
Johan Eriksson
Anneli Sjölin Al Sheek
Marcel Solcà
Lena Öjhammar Andersson

 

Föräldraföreningens styrelse
Ordförande, vakans
Bodil Mattisson, kassör

 

Kurator
Anneli Sjölin Al Sheek

Tel & SMS: 070-074 69 65
Arbetstider: Torsdagar 8.00- 16.00

 

Skolsköterska

Måndag - torsdag 09.00 - 15.30
Tel 073-930 02 32
OBS! Skicka SMS om ej svar!
 

Skolläkare
Staffan Ingeland
Kontaktas via skolsköterska (se ovan)

 

SYV

 

Trygghetsgrupp

Robert de Souza, sammankallande
Ronald Flynner
samt skolsköterska (se ovan)

 

Skyddsombud
 
Ronald Flynner

 

Vaktmästare
Ola Sandberg

Tel. 073-892 99 62
Tel. 08-795 81 34

 

Köksmästare/Skolkök
Johnny Andrée
Simon Löth
Kontaktformulär
Tel. 08-760 64 00
Telefontid 07.00 - 14.00

 

Skola 24
 

 

Webbansvarig
Marcel Solcà
Kontaktformulär