Det är förbjudet att köra bil upp till skolan och att parkera på skolgården!


Av säkerhetsskäl är det av största vikt att man inte kör bil upp till skolan, vare sig på morgonen eller senare på dagen, varken när barn lämnas eller hämtas eller i andra ärenden!

Det är alltid många barn i rörelse i backen och på skolgården och det råder både parkeringsförbud och förbud för fordonstrafik vid Solhemmets infart och vägen upp till skolan.!

Vi vill gärna be förälder som lämnar/hämtar skolbarn samt besökare till Ellen Keyskolan parkera bilen i närområdet, till exempel på Cervins väg bakom skolan eller på Rissnavägen på sidan om skolan, eller på Midgränd och Fristadsvägen som ligger på båda sidor om fotbollsplanen nedanför skolan.

Tack på förhand!