OBS! Har du glömt dina användaruppgifter? 
Gå i så fall till https://eks.skola24.se och klicka på länken: Jag har glömt mina användaruppgifter.

Var säker på att skolan har fått in dina nya uppgifter ifall du har ändrat e-postadress. I annat fall, var god kontakta skolan via sidan Anmäl ändrade uppgifter.

Ellen Keyskolan använder sig av rapportverktyget Skola 24 i samband med frånvarorapportering och omdömesskrivning.

För att vårdnadshavare ska kunna logga in på Skola 24, krävs att skolan alltid hålls informerad om aktuell e-postadress och aktuella personuppgifter enligt nedan.

Vårdnadshavare ombeds därför att skicka e-postmeddelande från sin egen e-postadress till och där ange följande:

 

  • Aktuell e-postadress (anges om den har ändrats)
  • Aktuell bostadsadress för barnet/barnen (anges om den har ändrats)
  • Aktuella hemtelefonnummer resp mobilnummer (anges om de har ändrats)
  • Vårdnadshavarens personnummer (anges alltid)
  • Barnets/barnens personnummer (anges alltid)
  • Barnets, barnens namn (anges alltid)
  • Barnets/barnens klass (anges alltid)


Direktadressen till inloggningssidan för Ellen Key skolans Skola 24 är https://eks.skola24.se.