Sjuk/frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare till Skola 24 eks.skola24.se. eller till telefonsvarare på 08 760 61 66 före kl 08.00 genom att uppge elevens namn och klass.

Notera att sjukanmälan behöver förnyas när elevs frånvaro är längre än vad som uppgetts vid första tillfället.