SkolPool Sverige har vårdgivaransvar för elever på Ellen Key skolan. Här nedan finns information till vårdnadshavare om hur EMI (tidigare benämnts som skolhälsovård) bedrivs på skolan.

 

EMI information (PDF)

 

För kontakt med skolsköterskan, vg se
Skolsköterska under Kontakta oss

 

För kontakt med skolläkaren, vg kontakta skolsköterskan.