Det är viktigt
att du som vårdnadshavare håller skolan informerad när ditt barns, men även dina aktuella uppgifter ändras, då dessa är viktiga i vår strävan att upprätthålla kontakten mellan hem och skola.

Vid eventuella ändringar, var god skicka e-post meddelande från din egen e-postadress till personuppgifter [AT] eks [DOT] se

Ange samtliga ändrade uppgifter, samt ditt namn, ditt personnummer och barns namn, personnummer och klass.

Vill du hellre göra en sammanställning av dina ändrade uppgifter i vårt webformulär, kan du göra det här. OBS! Webformulärets sammanställning behöver sedan kopieras och skickas med ett separat e-post meddelande från ditt eget e-post konto.