Det är viktigt
att du som vårdnadshavare håller skolan informerad när ditt barns aktuella uppgifter förändras, då dessa är viktiga i vår strävan att upprätthålla kontakten mellan hem och skola.

Vid eventuella ändringar, var god skicka e-post meddelande från din egen e-postadress till

Ange samtliga ändrade uppgifter, samt ditt namn, ditt personnummer och barns namn, personnummer och klass.

Vill du hellre göra en sammanställning av dina ändrade uppgifter i vårt webformulär, kan du göra det här. OBS! Webformulärets sammanställning behöver sedan kopieras och skickas med ett separat e-post meddelande från ditt eget e-post konto.

Om du föredrar att ändra dina uppgifter via telefon, är du välkommen att ringa till kansliet 08 760 61 66 på telefontid.