SkolPool Sverige har vårdgivaransvar för elever på Ellen Key skolan. Här nedan finns information riktad till vårdnadshavare.

 

EMI information (PDF)
Information till vårdnadshavare om hur EMI (tidigare benämnts som skolhälsovård) bedrivs i skolor där SkolPool Sverige har vårdgivaransvar.

 

Information om infektioner hos barn (PDF)
Hur smittan sprids, symptom, hur smitta undviks och hur länge barnet skall vara hemma i samband med sjukdom.

 

För kontakt med skolsköterskan, vg se
Skolsköterska under Kontakta oss

 

För kontakt med skolläkaren, vg kontakta skolsköterskan.