Skriv ut


Ellen Key skolans policy för en mobilfri skola


Syftet är att Ellen Key skolan vill prioritera mänskliga möten samt lägga fokus på studiero och kunskapsinhämtning.

 Vi ber även föräldrar och andra som beträder skolbyggnaden på skoltid ta hänsyn till vår mobilpolicy!

 

Tack för er medverkan!

 

Steg för steg om vad som händer om du som elev inte respekterar mobilpolicyn:


1. Alla medarbetare på Ellen Key skolan kan be dig stänga av mobilen och då stoppar du undan den.


2. Medarbetaren upplyser dig om skolans mobilpolicy och meddelar klasslärare/klassföreståndare om överträdelsen.


3. Vid upprepade överträdelser meddelar klasslärare/klassföreståndare vårdnadshavare som samtalar med dig hemma om vikten av att respektera mobilpolicyn.


4. Vid ytterligare upprepade överträdelser bokar klasslärare/klassföreståndare ett möte med dig som elev och vårdnadshavare och tillsammans löser vi problemet.