Viktig information
med anledning av Corona viruset covid-19!
 

 Ellen Key skolans riktlinjer för en mobilfri skola


Syftet är att Ellen Key skolan vill prioritera mänskliga möten samt lägga fokus på studiero och kunskapsinhämtning.

  • Det har visat sig att behovet av att hela tiden vara uppkopplad, ha koll på sociala medier och annat är stressande. Eleverna tappar fokus på kunskapsinhämtning, studiero och för varandra.
  • Det har visat sig att elever inte kan lämna mobilerna ifrån sig när undervisningen börjar och studieron uteblir.
  • De trivselenkäter som har gjorts visar på låg studiero.
  • Det har visat sig att elever inte kan äta utan att ständigt ha mobilen under uppsikt så matro uteblir.
  • Det visar sig också att det ständiga mobilanvändandet kan leda till en otrygghet där du kan bli fotad och inspelad utan att du godkänt det. Skolan ska vara säker och trygg.

 Vi ber även föräldrar och andra som beträder skolbyggnaden på skoltid ta hänsyn till våra riktlinjer för en mobilfri skola!

 

Tack för er medverkan!

 

Steg för steg om vad som händer om du som elev inte respekterar riktlinjerna:


1. Alla medarbetare på Ellen Key skolan kan be dig stänga av mobilen och då stoppar du undan den.


2. Medarbetaren upplyser dig om skolans riktlinjer och meddelar klasslärare/klassföreståndare om överträdelsen.


3. Vid upprepade överträdelser meddelar klasslärare/klassföreståndare vårdnadshavare som samtalar med dig hemma om vikten av att respektera riktlinjerna.


4. Vid ytterligare upprepade överträdelser bokar klasslärare/klassföreståndare ett möte med dig som elev och vårdnadshavare och tillsammans löser vi problemet.