Ellen Key skolans policy för en mobilfri skola


Syftet är att Ellen Key skolan vill prioritera mänskliga möten samt lägga fokus på studiero och kunskapsinhämtning.

  • Det har visat sig att behovet av att hela tiden vara uppkopplad, ha koll på sociala medier och annat är stressande. Eleverna tappar fokus på kunskapsinhämtning, studiero och för varandra.
  • Det har visat sig att elever inte kan lämna mobilerna ifrån sig när undervisningen börjar och studieron uteblir.
  • De trivselenkäter som har gjorts visar på låg studiero.
  • Det har visat sig att elever inte kan äta utan att ständigt ha mobilen under uppsikt så matro uteblir.
  • Det visar sig också att det ständiga mobilanvändandet kan leda till en otrygghet där du kan bli fotad och inspelad utan att du godkänt det. Skolan ska vara säker och trygg.

 Vi ber även föräldrar och andra som beträder skolbyggnaden på skoltid ta hänsyn till vår mobilpolicy!

 

Tack för er medverkan!